More

    Tanda Akhir Zaman, Mekkah Subur Menghijau Lagi

    “Tidak akan tiba hari Kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai.” (Shahiih Muslim, kitab az-Zakaah, bab Kullu Nau’in minal Ma’ruuf Shadaqah (VII/97, Syarh an-Nawawi)

    Keadaan kota Mekkah di Jazirah Arab bulan Januari 2023 ini, kembali subur menghijau dan mengalir sungai-sungai di tanahnya yang tandus kering kerontang.

    Tinggalkan Balasan